За нас

Д-р Цветелина Ковачева е родена в град Варна.Средното си образование завършва през 1989година в Пето ЕСПУ,,Димитър Полянов,,гр.Варна,а висшето през 1994г.в стоматологичния факултет на ВМИ-гр.София.След завършването си работи в поликлиниката към Общимска болница гр.Девня и Районна Стоматологична поликлиника гр.Варна.От 1997 година работи и като частно-практикуващ стоматолог.От2000г. е изцяло на частна практика.През 2003 година придобива магистърска степен по обща стоматология във ВМИ-гр.София Ежегодно посещава курсове,семинари и други форми на обучение,повишаващи професионалната квалификация. В кабинета на ул. ''Генерал Колев''54 е от 2007 година. От 2000 година работи в екип с медицинската сестра Нели Кръстева която е прекарала целия си трудов стаж като помощник на стоматолози. За всички пациенти е видно че екипа е сработен идеално и вече 10 години осигурявя перфектното обслужване в кабинета.
 
 
Д-р Никола Михайлов е роден на 1 март 1995 година в град Варна. Средното си образование завършва в СОУ Климент Охридски с отличен успех. През 2014 година е приет в МУ-Варна, специалност дентална медицина. Завършва през 2020 година. Още като студент проявява сериозен интерес в областта на ендодонтията и започва своята квалификация насочено в тази област. Посещава редица курсове и семинари, като например курса на Франческо Маджоре за микроскопска ендодонтия и 3д обтуриране, курс на др. Емил Сариев за подход в релечението и др. От Декември 2020 година работи заедно с др. Ковачева, в помощ при решаването на по сложните ендодонтски случаи, както и за по ускорения прием на пациенти с болки и спешни състояния в денталната медицина. Изключително отговорен,с грижа за здравето на пациентите. Владее перфектно английски език.
 

Д-р Саня Димитрова е от гр. Варна. Средното си образование завършвa през 2005г. в ПМГ ‘’Акад.М.Попов ‘’гр Варна.Висшето си образование завършва през 2011г.в стоматологичния факултет към МУ-Варна „ Проф.Д-р Параскев Стоянов”. В кабинета на бул.,,Генерал Колев''54 започва работа с Д-р Ковачева в края на 2011год. Поддържа и развива квалификацията си с редовно посещаване на семинари и курсове.Интересите й са в областта на имплантологията,пародонтология ,протетичните възстановявания , естетичната стоматология и хирургията.Чужди езици,които владее са ангийски,френски,немски(А1,А2) и руски .