За нас

Д-р Цветелина Ковачева е родена в град Варна.Средното си образование завършва през 1989година в Пето ЕСПУ,,Димитър Полянов,,гр.Варна,а висшето през 1994г.в стоматологичния факултет на ВМИ-гр.София.След завършването си работи в поликлиниката към Общимска болница гр.Девня и Районна Стоматологична поликлиника гр.Варна.От 1997 година работи и като частно-практикуващ стоматолог.От2000г. е изцяло на частна практика.През 2003 година придобива магистърска степен по обща стоматология във ВМИ-гр.София Ежегодно посещава курсове,семинари и други форми на обучение,повишаващи професионалната квалификация. В кабинета на ул. ''Генерал Колев''54 е от 2007 година. От 2000 година работи в екип с медицинската сестра Цветомира Янева която е прекарала целия си трудов стаж като помощник на стоматолози. За всички пациенти е видно че екипа е сработен идеално и вече 10 години осигурявя перфектното обслужване в кабинета.
 
Д-р Никола Михайлов е роден на 1 март 1995 година в град Варна. Средното си образование завършва в СОУ Климент Охридски с отличен успех. През 2014 година е приет в МУ-Варна, специалност дентална медицина. Завършва през 2020 година. Още като студент проявява сериозен интерес в областта на ендодонтията и започва своята квалификация насочено в тази област. От Декември 2020 година работи заедно с др. Ковачева, в помощ при решаването на по сложните ендодонтски случаи, както и за по ускорения прием на пациенти с болки и спешни състояния в денталната медицина. Изключително отговорен,с грижа за здравето на пациентите. Владее перфектно английски език.
 

Д-р Саня Димитрова е от гр. Варна. Средното си образование завършвa през 2005г. в ПМГ ‘’Акад.М.Попов ‘’гр Варна.Висшето си образование завършва през 2011г.в стоматологичния факултет към МУ-Варна „ Проф.Д-р Параскев Стоянов”. В кабинета на бул.,,Генерал Колев''54 започва работа с Д-р Ковачева в края на 2011год. Поддържа и развива квалификацията си с редовно посещаване на семинари и курсове. Интересите й са в областта на детската дентална медицина, пародонтология, протетичните възстановявания, естетичната стоматология и хирургията.Чужди езици,които владее са ангийски,френски,немски(А1,А2) и руски .

 
Д-р Ванина Атанасова е завършила 2017 година - МУ София, факултет по дентална медицина. През 2022 завършва Магистър Ортодонт във Tel Aviv University; The Maurice and Gabrliela Goldschleger School of Dental medicine. Сертифицирана през:
03.2019- сертификация за работа със системата Winn;
04.2020- сертификация за работа с Invisalign;
06.2020- сертификация за работа със системата Damon;
Поради проявения голям интерес и запитвания тя ще посещава дентални кабинети "Д-р Ковачева" в рамките на няколко дни месечно, за да работи с пациенти с ортодонтски проблеми. Необходимо е предварително записване на час на телефон: 0888456790 052/607890