За нас

Д-р Цветелина Ковачева е родена в град Варна.Средното си образование завършва през 1989година в Пето ЕСПУ,,Димитър Полянов,,гр.Варна,а висшето през 1994г.в стоматологичния факултет на ВМИ-гр.София.След завършването си работи в поликлиниката към Общимска болница гр.Девня и Районна Стоматологична поликлиника гр.Варна.От 1997 година работи и като частно-практикуващ стоматолог.От2000г. е изцяло на частна практика.През 2003 година придобива магистърска степен по обща стоматология във ВМИ-гр.София Ежегодно посещава курсове,семинари и други форми на обучение,повишаващи професионалната квалификация. В кабинета на ул''Генерал Колев''54 е от 2007 година. От 2000 година работи в екип с медицинската сестра Нели Кръстева която е прекарала целия си трудов стаж като помощник на стоматолози. За всички пациенти е видно че екипа е сработен идеално и вече 10 години осигурявя перфектното обслужване в кабинета.
 
Д-р Мата Ташева е родена в село Черковна окръг Силистренски.Завършва средното си образование през 1963г.в гр.Дулово,а висшето през 1968г. в стоматологичния факултет на ВМИ-гр.София. Започва работа през 1969г. в стоматологичното отделение на Районна болница гр.Дулово. През 1982 година се премества в Районна стоматологична поликлиника гр.Варна. От1992г работи като частно практикуващ стоматолог, а от 2000 година е изцяло на частна практика. Специалност ,,Поливалентна стоматология'' придобива през 1977г.в ВМИ -София Ежегодно посещава лекции и семинари повишаващи професионалната квалификация. На ,,Ген.Колев''54 работи от 2007 година.
 

Д-р Саня Димитрова е от гр. Варна.Средното си образование завършвa през 2005г. в ПМГ ‘’Акад.М.Попов ‘’гр Варна.Висшето си образование завършва през 2011г.в стоматологичния факултет към МУ-Варна „ Проф.Д-р Параскев Стоянов”. В кабинета на бул.,,Генерал Колев''54 започва работа с Д-р Ковачева в края на 2011год. Поддържа и развива квалификацията си с редовно посещаване на семинари и курсове.Интересите й са в областта на имплантологията,пародонтология ,протетичните възстановявания , естетичната стоматология и хирургията.Чужди езици,които владее са ангийски,френски,немски(А1,А2) и руски .