Дентални кабинети "Д-р Ковачева"

В клиниката работят зъболекари и сестри с дългогодишна практика.