Начало на лечението. 
Пациентка на 40 години, желаеща промяна на усмивката, поради неестетичния вид на композитните фасети. В този случай бяха предложени два варианта за лечение.
Снимка 1. Подмяна на старите фасети с нови композитни, изработени директно в едно посещение, като предварително се направи восъчен модел с новата форма и големина на зъбите.
Снимка 2. Премахване на старите фасети и подмяна с керамични такива, като предварително се направи дигитален модел на бъдещите фасети. Изготвянето на предварителен модел е от изключителна важност, поради факта, че пациентът взима директно участие за избора на цвят, големина и форма на зъбите.
След дискусия с пациентката, беше взето решение за изработването на керамични фасети.
 
   Снимка 3-  Първоначално изпиляване на зъбите – 
Първата стъпка е премахването на старите фасети и минимално инвазивното изпиляване на естествените зъбите, което се постига посредством прецизен контрол и техника и само там, където е нужно да се отвори пространство за керамиката.
В тази стъпка също се премахват и налични вторични кариеси.
 
    Снимка 4- Изолация на зъбите –
След първичната препарация идва ред на изолирането на зъбите от устната кухина посредством кофердам техника. Чрез този метод се постига максимален контрол на работното поле, което осигурява отлични предпоставки на адхезивната система да създаде силна и устойчива връзка с наличните зъбни тъкани. В този етап от лечението се лекуват вторичните кариеси и се прави финото изпиляване и полиране на зъбите.
Следващият етап е взимане на отпечатък за изработването на керамичните фасети от лабораторията и направата на директни временни фасети.
 
   Снимки 5, 6, 7, 8, 9, – Циментиране на фасетите
Извършва се под кофердам. Използват се специфични техники и материали, за да се гарантира максимално почистване на зъбните повърхности и стриктен контрол над влагата.
 
   Снимки 10, 11, 12 – Контролен преглед 3 седмици след завършване на лечението.
В тази стъпка се оценява: 
– състоянието на венците 
– възможността на пациентът да почиства максимално ефективно
– функционалността на фасетите 
– възможни са минимални корекции при нужда